Primer dobre prakse

Primer dobre prakse, kompanija gepard VIS osnovana je 2014 godine i imala na početku 3 zaposlena. Svojim odgovornim i pametnim poslovanjem na početku 2016 kompanija je imala 26 zaposlenih, što predstavlja ras od preko 800% u odnosu na 2014 godinu. Preko 80% zaposlenih u kompaniji Gepard VIS predstavljaju osobe sa invaliditetom. Kompanija posluje po principima standarda ISO 9001, ISO 14000 i ISO 18000 i korisnik je mentoring programa koji pruza Japanska agencija za medjunarodnu saradnju (JICA). Pored socijalne odgovornosti kompanija Gepard VIS teži da bude konkurentna i inovativna.

Prema zvaničnim podacima ne postoji precizan broj osoba sa invalditetom na teritoriji Novog sada i Vojvodine. Kao podatak o broju osoba sa nekim oblikom invaliditetom, po preporuci Svetske zdravstvene ogranizacije, uzima se procenat od 10% od ukupnog broja stanovništva na posmatronoj teritoriji. Pošto je na poslednjem popisu utvrdjeno da u Vojvodini živi oko 1.930.000 stanovnika, dolazimo da je od toga skoro 200.000 osoba sa nekim oblikom invalditeta.

Što se tiče nekih od podataka vezanih za podršku u poslovanju osobama sa invalditetom u period od početka 2016 godine 24 osobe sa invalditetom na teritoriji Južnobačkog okruga je prošlo obuku “ Put do uspešnog preduzetnika „. Od toga broja 12 osoba sa invaliditetom je podnelo zahtev za samozapošljavanje, a do početka septembra 6 osoba sa invalidtetom je potpisalo ugovor sa Nacionalnom službom za zapoljavanje. Ako se zna da je broj stanovnika u Južnobačkom okrugu skoro 600.000 ovo predstavlja poražavajući podatak o uključenosti i motivisanosti osoba sa invalditetom u poslovanje. Preko
700 osoba sa invalditetom na teritoriji Juzne bačke je na evidenciji službe za zapošljavanje duže od 5 godina u raznim zanimanjima i životnoj dobi, do 65 godina života.