Preduzeće koje ima obavezu da zaposli OSI

Saradnja preduzeće koje ima obavezu da zaposli OSI sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Ukoliko preduzeće ne želi da zaposli osobu/e sa invaliditetom, a zakonom je u obavezi, saradnjom sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kupovinom asortimana proizvoda ili usluga od preduzeća članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine, preduzeće može da ispuni zakonsku obavezu zapošljavanja osobe sa invaliditetom na godišljem nivou.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS br.36/2009), članom 24. propisuje da:

– poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da u radnom odnosu ima najmanje jednu osobu sa invaliditetom

– Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invalditetom i na svakih narednih započetih 50 po jednu osobu sa invaliditetom.

Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, poslodavac može da reguliše na više načina:

1. Da zaposli osobu sa invaliditetom u skladu sa zakonom

2. Da uplati iznos od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa  invaliditetom koju nije zaposlio (iznos se kreće u rasponu od 450.000 do 500.000 dinara po obavezi zapošljavanja jedne osobe sa invalidtetom).

3.  Saradnjom i kupovinom proizvoda i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora, oslobađa se obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za period od 12 meseci od dana izvršenja obaveze (izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko).

 

Kroz web aplikaciju “Responsible” preduzeće koje je u zakonskoj obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom, može da ispuni zakonsku obavezu kupovimom proizvoda i usluga vrhunskog kvaliteta, od članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvoidne. Platforma “Responsible” omogućava da preduzeće može kupiti različite proizvode i usluge od različitih članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine, kako bi preduzeće što lakše i efikasnije moglo ispuniti zakonsku obavezu. Kvalitet proizvoda i usluga članica Klastera garantuju standardi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001 koje ima sertifikovano više od 80% članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine.

Projekat će kroz razvoj i promociju usluga i metodologija namenjenih indirektnom osnaživanju zapošljivosti osobama sa invaliditetom kao grupi teže zapošljivih omogućiti širenje ovih metodologija i na druge ranjive kategorije kroz proširivanje usluga promocija primera dobre prakse teže zapošljivh kategorija.

Preko linka možete ostavariti saradnju sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osi u cilju regulisanja obaveze zapošljavanja OSI  https://responsible.kaspev.net/