Podrška zapošljavanju OSI

Kroz različite programe na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kompanije koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom mogu da koriste sredstva u cilju što bolje integracije i jednostavnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kroz različite medjunaordne projekte postoje usluge koje mogu da koriste kompanije i osobe sa invaliditetom zaposlene u kompanijama kako bi se što bolje integrisali, postali konkuretni i bili podstaknuti da daju što veći doprinos radu kompanije.

Klaster socijlanog preduzetništova Vojvodine KASPEV nudi uslugu podrške kompanijama kako bi se upoznali, pripremili dokumentaciju i koristili sredstava namenjene zapošjavanju novih ili boljoj integraciji u radnu sredinu već zaposlenih osoba sa invaliditetom.