Dani socijalnog preduzetništva u Novom Sadu

Vest pripremio: Siniša Tešić

Uz podršku Uprave za privredu grada Novog Sada 13 I 20 maja 2019 godine na Fakultetu za ekonomiju I industrijski menadžment I Ekonomskom Fakultetu u Novom Sadu biće održani Dani socijalnog preduzetništva u Novom Sadu.

Ciljna grupa dogadjaja biće prevashodno studenti, gradske I pokrajnske institucije, koje se bave preduzetništvo I zapošljavanjem, fakulteti ali I druge organizacije koje imaju dodira sa socijlanom ekonomijom. Kroz organizaciju dogodjaja I odabir predavača Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine želeo je da komunicira sa ciljnom grupom u cilju podizanja značaja I vidljivosti teme socijlanog preduzetništva.

Tokom dva dana dogadjaja održano je 12 predavanja kojima je prosustvovalo više od 60 učesnika. Prvog dana učesnici su bili upoznati sa pojmom socijalne ekonomije i konceptom socijlanog preduzetništva kroz izlaganje stručnjaka iz oblasti socijalnog preduzetništva. Prikazani su novi modeli i pristupi socijlanom preduzetništvu i načini unapredjenja socijlanog preduzetništva, kroz inovativne alate. Drugog dana učesnici su upoznati sa praktičnim pristupom socijlanom preduzetništvu. Predavači su bili predstavnici privrede koji posluju po principima socijalnog preduzetništva, kao i predstavnici instutucija koje su prisutne informisale o mogućnostima za finansiranje socijlanog preduzetništva i socijlanih inovacija.

Neki od zaključaka sa dvodnevnog stručnog skupa su sa je socijalna ekonomija bitan deo ekonomije i da se mora jačati vidljivost i konkurentnost socijlanih preduzeća. Socijalne inovacije, kao alat socijlanog preduzetništvatreba da budu više zastupljene i postanu alat konkurentnije socijalne ekonomije . Mladi su prepoznati kao potencijalni pokretači promena i razvoja socijlanog preduzetništva ne samo u Novom Sadu nego i šire. Organizator I prisutni su izrazili želju ali I potrebu da ovakva manifestacija preraste u godišnji dogadjaj, koji bi narednih godina mogao prerasti u medjunarodni stručni skup.